Asociația Studenților și Elevilor Basarabeni sărbătorește 161 ani de la înfăptuirea Micii Uniri din 1859!

ASEB anunță recrutarea de toamnă 2019
September 28, 2019

Asociația Studenților și Elevilor Basarabeni sărbătorește 161 ani de la înfăptuirea Micii Uniri din 1859!

Asociația Studenților și Elevilor Basarabeni sărbătorește 1️⃣6️⃣1️⃣ ani de la înfăptuirea Micii Uniri din 1859!
 
10 lucruri de memorat:
 
1️⃣  Mica Unire a avut loc la jumătatea secolului al XIX-lea și a însemnat unirea Moldovei cu Tara Românească.
2️⃣  Unirea Principatelor este unul dintre evenimentele de referința in istoria României si este legata de numele lui Alexandru Ioan Cuza. Aceasta a fost posibila după numirea lui Cuza ca domnitor al ambelor principate. In Moldova a fost ales la 5 ianuarie și in Tara Românească la 24 ianuarie 1859.
3️⃣  Alexandru Ioan Cuza a fost pârcălab de Galați, in timpul lui Grigore Ghica. In urma adunărilor ad-hoc din Moldova și a falsificării acestora, Cuza va renunța la funcție.
4️⃣  Demersurile pentru înfăptuirea unirii începuseră încă din anul 1848. In acest an, domnitorul Moldovei-Mihail Sturdza și domnitorul Tarii Romanești-Gheorghe Bibescu au creat o punte culturala și economica intre cele doua principate. Iar rezultatul politicii lor interne a fost uniunea vamala dintre cele doua.
5️⃣  Sfârșitul Războiului Crimeii a creat un context european favorabil pentru evenimentul ce se pregătea in Principatele Romane. Datorita semnării Tratatului de la Paris, romanii au obținut ajutorul britanicilor și francezilor. Tot acum era momentul câștigării independentei fata de Imperiul Țarist și cel Otoman.
6️⃣  Inalta Poarta, dar si Austria considera alegerea aceluias domnitor, in ambele principate, ca o încălcare a Conventiei de la Paris. Insa, in actul oficial nu era mentionat faptul ca domnitorul ales nu poate îndeplini aceasi funcție, atât in Moldova cat si in Tara Românească.
7️⃣  In cei 7 ani de domnie, Alexandru Ioan Cuza a pus bazele României moderne. A fost creat primul guvern sub conducerea lui Mihail Kogălniceanu. Au fost concepute Codul Civil și Codul Penal, inspirate de cele al Franței. S-a dat legea învățământului primar obligatoriu. S-au înființat si primele universități din tara, cea de la Iasi care azi ii poarta numele-1860 si Universitatea București-1864. Alături de Kogalniceanu vor fi initiate o serie de reforme: electorala, agrara, a justitiei, a învățământului si secularizarea averilor mănăstirești.
8️⃣  La 5 octombrie 1864 va fi înființată și Scoala Nationala de Arte Frumoase de la București. Aceasta instituție va fi condusa de pictorul Theodor Aman.
9️⃣  Sub domnia lui Cuza va fi construita prima linie ferata pe ruta București-Filaret-Giurgiu. Linia avea 70 de kilometri și era construita de compania engleza Barkley-Stanisforth. Va fi inaugurata la 19/31 octombrie 1869 de către regele Carol I. In anul 1870 calea de acces către Dunăre a fost prelungita cu alți 2,6 kilometri.
🔟  Cuza crease premisele pentru redactarea la 1 iulie 1866 a primei Constituții a României. Documentul fusese redactat după abdicarea lui Cuza la 11 februarie 1866.
 
#ÎmpreunăSuntemMaiPuternici

Leave a Reply