Autorizaţia de munca pentru lucrător permanent-studii

Prelungirea Dreptului de Sedere
October 5, 2009
Drepturile si Obligatiile strainilor aflati pe teritoriul Romaniei
October 5, 2009

Autorizaţia de munca pentru lucrător permanent-studii

Daca esti student si vrei sa lucrezi in Romania, atunci trebuie sa-ti depui dosarul la Oficiul Roman pentru Imigrari in vederea obtinerii Autorizatiei de Munca.

Dosarul trebuie sa contina urmatoarele acte:

* Cerere motivata;
* Dovada împuternicirii – Documentaţia necesara obţinerii autorizaţiei de munca poate fi depusa de orice persoana care are calitatea de reprezentant al angajatorului, în condiţiile legii.
* Actul constitutiv al societăţii comerciale sau, după caz, actul de înfiinţare a persoanei juridice, precum şi certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului, în copie şi în original;
* Certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului, din care sa rezulte ca nu s-au operat cereri de înscriere de menţiuni referitoare la existenta unei hotărâri judecătoreşti definitive pentru săvârşirea de infracţiuni de către asociatul unic sau, după caz, de asociaţi, în legătura cu activitatea pe care o desfăşoară sau la declararea stării de faliment;
* Scrisoarea prin care se atesta bonitatea angajatorului, eliberata de banca la care acesta are deschis contul;
* Certificatul de atestare fiscala emis de administraţia finanţelor publice în a cărei raza teritoriala angajatorul îşi are sediul social, privind achitarea la zi a obligaţiilor către bugetul de stat;
* Curriculum vitae al strainului si doua fotografii tip 3/4 ale strainului.
* Copia actului de studii necesar pentru încadrarea în funcţia sau în meseria pentru care se solicita eliberarea autorizaţiei de munca, tradus şi supralegalizat în condiţiile legii;
* Atestatul de recunoaştere a studiilor necesare ocupării funcţiei pentru care se solicită eliberarea autorizaţiei de muncă, eliberat de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
* Copiile documentelor care atesta pregătirea profesionala obţinuta în afara sistemului de învăţământ sau, după caz, care atesta experienţa profesionala, traduse şi legalizate în condiţiile legii;
* Copia documentului de trecere a frontierei, valabil, al strainului şi după caz a permisului de şedere;
* Copia permisului de şedere în România
* Taxa consulara de cerere 3 RON si taxa timbru extrajudiciar 1 RON

Leave a Reply