Admitere 2009 pentru Tinerii din R.Moldova
October 2, 2009
Autorizaţia de munca pentru lucrător permanent-studii
October 5, 2009

Prelungirea Dreptului de Sedere

La prima prelungire a dreptului de sedere:

* Cerere (Click pentru Download) – se poate obtine direct de la ghiseul ORI. (Varianta de pe site va trebui sa fie listata fata/verso pe o singura foaie).
* documentul de trecere a frontierei de stat (original si copie – dupa paginile ce cuprind fotografia, datele de identitate, valabilitatea, viza (D/SD) si ultima stampila de intrare in romania aplicata de autoritatile romane)
* scrisoarea de accept sau Ordinul MECI de inmatriculare (pentru cei nou inmatriculati)
* adeverinta (in original) – eliberata de serviciul de relatii internationale a universitatii, sau de secretariatul liceului, dupa caz, din care sa rezulte unitatea de invatamint, anul de studii, forma de plata a studiilor, pe ce perioada au fost achitate taxele de scolarizare.
* dovada mijloacelor de intretinere (extras de cont in cuantum de cel putin salariul minim net pe tara (461 lei) pentru fiecare luna pentru care se solicita prelungirea dreptului de sedere in romania
* dovada detinerii legale a spatiului de locuit (original si copie)
* adeverinta medicala eliberata de o institutie medicala publica sau privata din care sa rezulte ca nu sufera de boli care sa puna in pericol sanatatea publica

TAXE AFERENTE

* 120 EURO – taxa drept sedere – achitati la CEC la cursul BNR – exceptie bursierii statului roman.
* 230 lei – contravaloare permis sedere – achitati la CEC.(numai pentru cont propriu valutar)
* 4 lei depusi la orice Oficiu Postal sau la Serviciul Taxe si Impozite – Primaria Cluj Napoca– taxa extrajudiciara de timbru (nu se accepta timbru fiscal) (doar cei care nu achita 120 EURO)

ATENTIE!!! taxa de 230 lei reprezinta taxa permisului de sedere pe teritoriul Romaniei si se va achita de toti cetatenii straini, indiferent de calitate, statut si valabilitatea permisului cu urmatoarele exceptii:

* bursierii statului roman din invatamintul preuniversitar, universitar, postuniversitar
* nebursierii din invatamintul preuniversitar, universitar si postuniversitar pentru care statul roman plateste taxa de scolarizare
* nebursierii din invatamintul preuniversitar, universitar si postuniversitar care platesc taxa de scolarizare ca si studentii romani.

Aceste facilitati se acorda o singura data pe an, iar pentru elevi si studenti numai pentru perioada normala de scolarizare (nu si pentru anii de studiu care se repeta din alte motive decit cele medicale)

La prelungirile ulterioare:

* Cerere (Click pentru Download) – se poate obtine direct de la ghiseul ORI. (Varianta de pe site va trebui sa fie listata fata/verso pe o singura foaie).
* documentul de trecere a frontierei de stat (original si copie – dupa paginile ce cuprind fotografia, datele de identitate, valabilitatea, viza (D/SD) si ultima stampila de intrare in romania aplicata de autoritatile romane
* adeverinta (in original) – eliberata de serviciul de relatii internationale a universitatii, sau de secretariatul liceului, dupa caz, din care sa rezulte unitatea de invatamint, anul de studii, forma de plata a studiilor, Ordinul MECI, pe ce perioada au fost achitate taxele de scolarizare
* dovada mijloacelor de intretinere extras de cont in cuantum de cel putin salariul minim net pe tara (461 lei) pentru fiecare luna pentru care se solicita prelungirea dreptului de sedere in Romania
* dovada detinerii legale a spatiului de locuit (original si copie)
* adeverinta medicala eliberata de o institutie medicala publica sau privata din care sa rezulte ca nu sufera de boli care sa puna in pericol sanatatea publica

TAXE AFERENTE

* 120 EURO – taxa drept sedere – achitati la CEC la cursul BNR – exceptie bursierii statului roman.
* 230 lei – contravaloare permis sedere – achitati la CEC.(numai pentru cont propriu valutar)
* 4 lei depusi la orice Oficiu Postal sau la Serviciul Taxe si Impozite – Primaria Cluj Napoca– taxa extrajudiciara de timbru (nu se accepta timbru fiscal) (doar cei care nu achita 120 EURO)

PARTICULARITATI

* cetatenii sua, canada, japonia, bursierii statului roman si strainii de origine etnica romana (dovedita prin adeverinta eliberata de unitatea de invatamint sub semnatura conducatorului unitatii) fac exceptie de la obligativitatea prezentarii dovezii mijloacelor de intretinere
* studentii care au implinit virsta de 26 de ani sunt obligati sa prezinte asigurare sociala de sanatate (casa de asigurari de sanatate)
* forma de invatamint frecventata trebuie sa fie de zi
* cetatenii din statele membre U.E. si S.E.E. urmeaza procedura speciala prevazuta de O.U.G. 102/2005 cu modificarile si completarile ulterioare
* dreptul de sedere temporara pentru studii se poate prelungi cu cel mult 90 de zile dupa promovarea examenului de licenta in vederea definitivarii situatiei scolare sau universitare si a avizarii documentelor de studii.

FOARTE IMPORTANT!!!

* permisul de sedere pentru elevii/studentii bursieri ai statului roman se poate acorda pe o perioada egala cu durata studiilor. pentru aceasta este necesar ca adeverinta de la institutia de invatamint sa cuprinda in mod expres data finalizarii studiilor.

PRELUNGIREA DREPTULUI DE SEDERE A CETATENILOR STRAINI CARE PARTICIPA LA UN PROGRAM DE SCHIMB ELEVI

In cazul strainilor care participa la un program de schimb de elevi, pe o perioada care sa nu depaseasca un an, cu indeplinirea urmatoarelor conditii speciale:

* sunt inscrisi la o unitate de invatamant de stat sau particulara acreditata potrivit legii, forma invatamant de zi, cu aprobarea MECI
* participa intr-un program de schimb de elevi, realizat de o organizatie constituita in conditiile legii si recunoscuta pentru acest scop
* daca organizatia care realizeaza schimbul de elevi isi asuma responsabilitatea pentru asigurarea cazarii, a mijloacelor de intretinere si a eventualelor costuri privind indepartarea.

Leave a Reply